Hauptinhalt der Seite anspringen
Duurzaam toerisme in UNESCO-werelderfgoed Waddenzee
Duurzaam toerisme in UNESCO-werelderfgoed Waddenzee

De Waddenzee: uniek en kwetsbaar

De Waddenzee is een wereldwijd uniek natuurgebied dat sinds tientallen jaren beschermd wordt. Het feit dat UNESCO de Waddenzee als werelderfgoed heeft erkend, onderstreept het internationale belang en het unieke karakter van dit gebied. De geologische en ecologische processen en ook de biologische diversiteit van dit kwetsbare leefgebied zijn van wereldwijd bijzondere betekenis en hebben het karakter van de Eems-Dollard-regio bepaald. In de Waddenzee en het kustgebied leven talrijke dier- en plantensoorten die elders zeldzaam zijn geworden.

Tegelijkertijd biedt de regio werk en woonruimte aan een miljoen mensen en ontvangt ze meer dan vier miljoen bezoekers per jaar. Bescherming van dit unieke leefgebied is alleen mogelijk als er een breed maatschappelijk draagvlak voor bestaat. De grootste uitdaging ligt dan ook in het creëren van een balans tussen het ecologisch belang aan de ene kant en het ontwikkelen van de regio en het toerisme aan de andere kant. Hiervoor zijn innovatieve oplossingen nodig. Het is ontoereikend om in toeristisch opzicht alleen 'rekening te houden' met de Waddenzee. Het duurzame toerisme moet een actieve bijdrage leveren aan de bescherming van de Waddenzeeregio. Er is een respectvolle vorm van toerisme nodig die de focus legt op de betekenis en het unieke karakter van de Waddenzee en op deze manier bijdraagt aan de bescherming.

Hiervoo is het project ‘Wadden-Agenda’ in het leven geroepen. Doel van het project is het grensoverschrijdend ontwikkelen en realiseren van een nieuw, duurzaam toerisme dat gericht is op het behouden en beschermen van het ecosysteem Waddenzee. Tussen 1 oktober 2015 en 30 september 2019 hebben de projectpartners gezamenlijk gewerkt aan het grensoverschrijdend coördineren en realiseren van vier werkpakketten:

(1) Stimuleren van het bewustzijn en het enthousiasme voor de Waddenzee;

(2) Kennis en kennisoverdracht over de Waddenzee;

(3) Combineren van duurzame belevenissen met de Waddenzee;

(4) Communicatie van het aanbod in de regio en daarbuiten.

Op de volgende pagina`s vindt u een overzicht van de centrale projectresultaten, die wij met dit project hebben gerealiseerd om te komen tot een nieuw en duurzamen toerisme.

De projectpartners van de Wadden-Agenda

Der Sonnenuntergang spiegelt sich im Wattboden in Ostfriesland

Wadden-Agenda 2.0

Centraal in het grensoverschrijdende project ‘Wadden-Agenda 2.0’ staan het verminderen van de milieubelasting en innovatieve maatregelen voor het verder ontwikkelen van een duurzaam en respectvol toerisme in werelderfgoed Waddenzee

funding volumen: 1.697.502,45 EUR

funding period: 01.01.2019 - 30.06.2022

Meer informatie

Grensoverschrijdende samenwerking bij het INTERREG V A-project ‘Wadden-Agenda’

Grensoverschrijdende samenwerking bij het INTERREG V A-project ‘Wadden-Agenda’

Grensoverschrijdende samenwerking bij het INTERREG V A-project ‘Wadden-Agenda’

Grensoverschrijdende samenwerking bij het INTERREG V A-project ‘Wadden-Agenda’

Het projectgebied

Het projectgebied beslaat aan Nederlandse kant de kust en eilanden van de provincies Fryslân en Groningen, aan Duitse kant het gebied van Oost-Friesland tot aan de Weser en omvat ook het binnenland met zijn maritieme karakter.

Wir arbeiten zusammen - Wij werken samen!

Onder dit motto hebben de projectpartners van het Nederlands-Duitse INTERREG V A-project ‘Wadden-Agenda’ samengewerkt. Tot de partners behoren de provincie Fryslân, Marketing Groningen, Internationale Dollard Route e.V., Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Ostfriesland Tourismus GmbH en Die Nordsee GmbH. Het project begon op 1 oktober 2015 en eindigt op 30 september 2019.

Eenvoudig samenwerken – zonder grenzen

De Europese territoriale samenwerking (INTERREG-programma’s) speelt een belangrijke rol bij het wegnemen van hindernissen langs de grenzen en het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking.

 

Förderung

Projektlaufzeit: 01.10.2015 - 30.09.2019

Projektbudget: 2.592.791,38 EUR

 

Eems Dollard regio (EDR)

De Eems-Dollard-regio (EDR) is de noordelijkste Europese grensregio langs de Nederlands-Duitse grens. De regio is in 1977 opgericht. Het secretariaat van de EDR, dat is gevestigd in Bad Nieuweschans, heeft zich ontwikkeld tot een Nederlands-Duits ontmoetingscentrum. Hier vinden grensoverschrijdende evenementen en andere activiteiten plaats en worden talrijke grensoverschrijdende projecten geïnitieerd. In de loop der tijd is de EDR uitgegroeid tot het eerste contactpunt bij vragen over grensoverschrijdende samenwerking in de regio. Met het oog op de toekomst is het belangrijk om de voordelen van een steeds hechter Europa te herkennen en te benutten.

Zonder de subsidie van het INTERREG V A-programma Nederland-Duitsland had dit project niet tot stand kunnen komen. Hiervoor zeggen wij hartelijk dank. Dit project is verder medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het ministerie van Federale en Europese Aangelegenheden en Regionale Ontwikkeling van Nedersaksen en de provincies Fryslân en Groningen. Het programmamanagement van de ‘Wadden-Agenda’ is verzorgd door de Eems Dollard regio (EDR).

 

Eindrapport


Het project Wadden-agenda bestaat uit de volgende werkpakketten:


Wadden-Agenda 2.0

Centraal in het grensoverschrijdende project ‘Wadden-Agenda 2.0’ staan het verminderen van de milieubelasting en innovatieve maatregelen voor het verder ontwikkelen van een duurzaam en respectvol toerisme in werelderfgoed Waddenzee. Dat varieert van duurzaam eventmanagement met de focus op het vermijden van plastic afval en het betrekken van burgers tot het verminderen van luchtvervuiling. De mogelijkheden van social media worden beter benut en er wordt gewerkt aan een toeristisch aanbod voor mensen met een beperking. Verder komen er initiatieven voor duurzame mobiliteit en een grensoverschrijdende Waddenzee-styleguide die het werelderfgoed in het projectgebied zichtbaarder maakt voor toeristische dienstverleners. En tot slot komt er meer aandacht voor de relatie tussen natuur en cultuur.

Meer informatie