Hauptinhalt der Seite anspringen
Combineren van duurzame belevenissen met de Waddenzee
Combineren van duurzame belevenissen met de Waddenzee

Duurzaam toerisme in het Waddengebied moet erop gericht zijn om land en zee met elkaar te verbinden en de toeristische regio als één geheel te zien. ‘Groene’ ervaringen als wandel- en fietstochten met de betreffende doelgroepen zijn de beste methoden om kennis over de kwetsbare natuur over te dragen. Deze vormen van toerisme moeten inhoudelijk sterker worden gelinkt aan werelderfgoed Waddenzee.

Wandelen in het werelderfgoed

Wandelen is in. Mensen zijn op zoek naar mogelijkheden om te bewegen, te onthaasten en in de natuur te zijn. Ook in niet-bergachtige gebieden neemt wandelen in populariteit toe. In het kader van ‘Wadden-Agenda’ zijn Nederlandse en Duitse partners begonnen met het grensoverschrijdend verbinden van wandelroutes. Het unieke leefgebied van werelderfgoed Waddenzee en het aangrenzende binnenland biedt hiertoe perfecte mogelijkheden: de Europese Langeafstandsroute E9 – een van de in totaal 11 langeafstandsroutes in Europa – voert dwars door het projectgebied. Het gedeelte van de E9, dat de provincies Fryslân en Groningen en aan Duitse kant Oost-Friesland met elkaar verbindt, heeft een toeristische facelift gekregen. Voortaan wordt dit traject gepromoot onder de naam ‘Wadden-Route’ (NL) dan wel ‘Watten-Route’ (DU).

De projectpartners hebben een tweetalige overzichtskaart samengesteld en voor elke regio langs de ‘Wadden-Route/Watten-Route’ een routeboekje uitgebracht in praktisch formaat, waarin de ‘Wadden-Route/Watten-Route’ gedetailleerd is beschreven. Overzichtskaart en routeboekje kunnen gratis worden besteld bij de provincie Fryslân, de VVV Groningen en Ostfriesland Tourismus GmbH. Ze zijn verkrijgbaar in een Duits-Nederlandse uitgave voor het traject door Oost-Friesland en in een Nederlands-Duits-Engelse uitgave voor het traject door Nederland.

In de zomer van 2018 is de app ‘Grenzeloos actief in het noordwesten’ gelanceerd. Deze kan gratis worden gedownload uit de Appstore (iOS) en de Play Store (Android). Met behulp van de app is het mogelijk om de wandel- en fietsroutes te volgen. Ook de bezienswaardigheden langs de route komen aan bod. Daarnaast beschikt de app over gesproken navigatie en is het mogelijk om kaarten offline op te slaan, zodat de route ook afgelegd kan worden zonder permanente internetverbinding.

Verder heeft de projectgroep informatieborden en informatieposters ontwikkeld en geplaatst langs de grensoverschrijdende ‘Wadden-Route/Watten-Route’. De informatieborden langs de route bevatten informatie over de route, bezienswaardigheden, contactadressen , accommodaties en wetenswaardigheden over de locatie in relatie tot UNESCO-werelderfgoed Waddenzee. De borden zijn tweetalig.

Op de websites www.watten-route.de en www.wadden-route.nl staat alle informatie over de wandelproducten, de wandelroutes en de ‘Grenzeloos actief’-app.

Zu: wechseln
Zu: wechseln
Zu: wechseln

Foto: Werbeagentur VON DER SEE

Werelderfgoed beleven

Fietsgids met informatie over het werelderfgoed

In de nieuwe editie van de fietsgids ‘Grenzeloos fietsen in en rond het wereldnatuurerfgoed Waddenzee’ wordt de Internationale Dollard Route voorgesteld, inclusief informatie over de Waddenzee. Er zijn zes plaatsen langs de route waar fietsers het werelderfgoed op bijzondere wijze kunnen beleven – aan deze plaatsen wordt in de gids bijzondere aandacht besteed.

De fietsgids is in twee talen gepubliceerd en heeft een totale oplage van 96.000 exemplaren (80.000 Duitstalig, 16.000 Nederlandstalig).

Hij is verkrijgbaar bij alle VVV’s langs de Internationale Dollard Route en in de aangrenzende regio’s. Daarnaast wordt tijdens beurzen in Nederland en Duitsland en in advertenties de aandacht gevestigd op de fietsgids. Hij kan worden opgevraagd op www.dollard-route.de/nl.

Responsive website over de Internationale Dollard Route met informatie over het werelderfgoed

Een andere mijlpaal was de vernieuwde website www.dollard-route.de. Ook hier werd het thema ‘Waddenzee’ prominent onder de aandacht gebracht. De website is ook geschikt voor smartphones, zodat fietsers onderweg gebruiksvriendelijk toegang hebben tot informatie over de route. De site is tweetalig in het Duits en in het Nederlands.

Sinds de vernieuwde site in september 2017 online ging, hebben ca. 78.000 personen de website bezocht (stand medio juni 2019).

Programma: duurzamer fietstoerisme in het Waddengebied

Er is een programma ontwikkeld voor duurzaam fietstoerisme rond de Waddenzee. Hierin is gedocumenteerd hoe de aspecten Waddenzee en duurzaamheid zijn geïntegreerd in de communicatie over de Internationale Dollard Route. Verder bevat het programma onder meer aanbevelingen voor de omgang met communicatiemiddelen (bijvoorbeeld printen op gerecycled papier) en voor het stimuleren van milieubewust gedrag bij toeristen (bijvoorbeeld benadrukken van reismogelijkheden met openbaar vervoer).

Concept: Duurzamer fietstoerisme in het Waddengebied

Fietsers tellen / evaluatierapport

Naar aanleiding van de ‘Fietsverkeeranalyse Nedersaksen’ zijn de fietsers op de Internationale Dollard Route geteld en geënquêteerd.

In de zomer van 2018 is telapparatuur geïnstalleerd op twee punten langs het Nederlandse deel van de route: een in Uithuizen (gemeente Het Hogeland) en een in ’t Waar (gemeente Oldambt). De enquête werd in de zomer van 2019 uitgevoerd bij de twee Nederlandse telpunten en in het Duitse Soltborg. De fietsers kregen vragen gesteld over hun reisgedrag (duur van hun verblijf, lengte van de etappes), hun tevredenheid over de infrastructuur (bewegwijzering, kwaliteit van het wegdek) en hun uitgaven. De resultaten van de telling en de enquête worden samengevoegd met de resultaten van de ‘Fietsverkeeranalyse Nedersaksen’. Zo moet een concreet beeld ontstaan van het fietstoerisme langs de Internationale Dollard Route. Na het seizoen 2019, in oktober/november, worden de eindresultaten geanalyseerd en verwerkt in het Evaluatierapport.

Zu: Internationale Dollard Route e.V. wechseln

Internationale Dollard Route e.V.

Zu: Internationale Dollard Route e.V. wechseln

Internationale Dollard Route e.V.

Zu: Internationale Dollard Route e.V. wechseln

Internationale Dollard Route e.V.

Kinderen en de Waddenzee

Om kinderen en gezinnen op een heel nieuwe manier kennis te laten maken met de Waddenzee, zijn er kinderboeken ontwikkeld met verhaaltjes die zich afspelen op diverse plaatsen langs de Waddenzee. Kinderen die nog nooit in het Waddengebied zijn geweest, kunnen op speelse wijze het werelderfgoed ontdekken.

De boekjes bevatten spelletjes en verhalen met vier bijzondere hoofdrolspelers: de detective-tweeling Tom en Femke en de meeuwen Herman en Igor. Samen lossen ze raadsels op en beleven ze allerlei spannende avonturen.

De detective-tweeling en de meeuwen verpakken hun kennis over het werelderfgoed in verhalen en spelletjes rond bijzondere plaatsen – bijvoorbeeld de Waddeneilanden – aangevuld met spannende historische gebeurtenissen, vondsten, curieuze en grappige wetenswaardigheden.

De boekjes van de serie ‘Altijd Wad Pad’ zijn verkrijgbaar in het Duits en in het Nederlands en kunnen besteld worden via de website www.altijdwadpad.eu. Verder is er een app met de verhalen van de speurende tweeling. Bij elk boekje zijn een aantal wandel en/of fietsroutes ontwikkeld die ouders samen met hun kinderen kunnen volgen. Zo kan het verhaal zelf beleefd worden.

Daarnaast zijn er twee doe-mee-boekjes over het werelderfgoed Waddenzee: ‘Eb en vloed’ en ‘Geen afval bij de zee’. Ook hierin spelen de meeuwen Herman en Igor een rol. Ze vertellen over de Waddenzee en nemen de kinderen mee op reis. Op een leuke manier komen kinderen van alles te weten over hoogtij en laagtij en over afval in zee en langs de kust.

De doe-mee-boekjes zijn verspreid bij binnenspeeltuinen, plaatselijke VVV’s,  bezoekerscentra van nationale parken en tijdens activiteiten als Wad-safari of avonturenkampen.

Verder is er een memoryspel ontwikkeld over de Waddenzee. Op de kaartjes zijn allerlei wadbewoners afgebeeld met hun Duitse en Nederlandse naam. Het memoryspel wordt gespeeld tijdens interactieve rondleidingen en is verkrijgbaar bij diverse VVV’s.

Zu: Die Nordsee GmbH wechseln

Die Nordsee GmbH

Zu: Die Nordsee GmbH wechseln

Die Nordsee GmbH

Zu: wechseln
Zu: AltijdWadPad wechseln

AltijdWadPad

Zu: Foto: Die Nordsee GmbH wechseln

Foto: Die Nordsee GmbH

Zu: Foto: Provincie Fryslân wechseln

Foto: Provincie Fryslân


In het project Wadden-Agenda zijn de volgende werkpakketten verwerkt


Doorkijk naar "Wadden-Agenda 2.0"

Centraal in het grensoverschrijdende vervolgproject ‘Wadden-Agenda 2.0’ staan het verminderen van de milieubelasting en innovatieve maatregelen voor het verder ontwikkelen van een duurzaam en respectvol toerisme in werelderfgoed Waddenzee. Dat varieert van duurzaam eventmanagement met de focus op het vermijden van plastic afval en het betrekken van burgers tot het verminderen van luchtvervuiling. De mogelijkheden van social media worden beter benut en er wordt gewerkt aan een toeristisch aanbod voor mensen met een beperking. Verder komen er initiatieven voor duurzame mobiliteit en een grensoverschrijdende Waddenzee-styleguide die het werelderfgoed in het projectgebied zichtbaarder maakt voor toeristische dienstverleners. En tot slot komt er meer aandacht voor de relatie tussen natuur en cultuur.

Meer informatie